VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Yayınlarımız

Veteriner Hekimler Derneği Bülteni

ISSN: 1309 - 1395

Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın

Detaylar

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

ISSN: 0377-6395

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 1930 yılından bu yana Veteriner Hekimler Derneği’nin bilimsel, hakemli yayın organıdır.
Ocak ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır.

Detaylar

Veteriner Hekimler Derneği

6 Şubat 1930 tarihinde İstanbul’da “Türk Baytarlar Cemiyeti” adı ile kurulan Veteriner Hekimler Derneği, daha sonra 1934 yılında Tarım Bakanlığı'nın ve Veteriner Fakültesi'nin Ankara’da bulunması nedeniyle başkente taşınmıştır.

Vizyon

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, veteriner hekimler arasında ve ülke genelinde toplumsal dayanışmayı sağlayarak...

Misyon

Hayvancılığın ülke ekonomisine katkısını artırmak, insanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak, hayvan hakları ve refahını korumak...