VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

16.12.2023 ÇOCUKLAR DA ÖLMESİN KÖPEKLER DE

KAMUOYUNA DUYURU

ÇOCUKLAR DA ÖLMESİN KÖPEKLER DE !

VHD olarak, daha önce paylaştığımız Sahipsiz Sokak Hayvanları ile ilgili sorunlara ait çözüm önerilerimizi, bir kez daha özet olarak paylaşıyoruz.Basından bazı Bakanlıkların  ortak çalışmalarla , sokak köpeklerinin önce barınaklara yerleştirilip, daha sonra sahiplendirilmediği taktirde, uyutulması konusunda  bir çalışma içinde olduklarını öğrendik.

Bu durum, 5199 sayılı kanuna aykırı olduğu gibi vicdanlara  da aykırıdır.

Veteriner hekimlerin görüş ve desteklerinin alınmadığı hiçbir çözümün başarılı olacağına inanmıyoruz.

ÇÖZÜM:

Problemin çözümünde en önemli engel; yönetsel engellerdir.
1-Sahipsiz Sokak hayvanı popülâsyonunu kontrol altında tutmak için kısırlaştırma şarttır. Ancak, kısırlaştırma programları tek bir yönetim merkezinden idare edilmediği takdirde, başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bir belediye sınırları içerisindeki hayvanlar kısırlaştırılsa bile, diğer belediye sınırlarından o bölgeye hayvanlar yeniden taşınmakta ve üremeye devam etmektedirler. Kısırlaştırma  tek merkezden yapılamıyorsa serbest veteriner hekimlerden hizmet alma yoluna gidilmelidir.

2-Hayvanlar  kısırlaştırılıp alındıkları yerlere bırakılsa da bu kez herhangi bir kişinin sorumluluğunda olmadıklarından, içgüdüleriyle davranan bu hayvanların sürüleşip vahşileşip insanlara saldırmaları söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, saldırgan,  hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç sokak köpeklerinin kanunda ve yönetmelikte belirtilen yerel hayvan koruma gönüllüleri sorumluluğunda, hayvan refahına uygun alanlarda, bakılmasının  sağlanması çözüm sağlayacaktır.

3-Ülkemizdeki sahipsiz sokak hayvanları olaylarının sorumluluğu sadece Belediyelere yüklenilmektedir. Birçok Belediye’de, Veteriner İşleri Müdürlükleri bulunmamaktadır. Belediyelerde hayvanlardan geçen hastalıklar için de Veteriner İşleri Müdürlükleri olması zorunluluktur.

4-Sahipsiz Sokak hayvanları problemi büyük bir sorun olup, Tarım Bakanlığı teşkilatı açısından Şube Müdürlüğü nezdinde ele alınması sorunun çözümünde güçlüğe sebep olmaktadır. Ülkemizdeki tüm hayvanlar ve onlardan geçebilecek tüm hastalıklar için AB müktesebatına uygun olarak, Tarım ve Orman Bakanlığında, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulması, işleyişin başarısı ve sorumluluk sahibi olanların sorgulanması açısından gereklidir.

5-Sokak hayvanlarının korunmasına dair kanun ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde rolü olan herkes, takip sistemi içersinde değerlendirilmeli, denetimler gerçekleştirilerek sorumluluğunu yerine getirmeyenler cezalandırılmalı, başarı gösterenler ise ödüllendirilmeli ve sistemin sürdürülebilirliği mümkün kılınmalıdır.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
Genel Başkanı

Dr. Gülay ERTÜRK