VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ÖZEL AİLE İŞLETMESİ         

34 litre süt ortalaması olup 170 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı işletmesinde 2024 yılı Haziran ayında;

1-Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti 2024 Mayıs ayına göre % 2,2 artarak 2024 Haziran ayında  16 TL olmuştur.

2-  2024 yılı ilk 6 ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim maliyetinde  % 25,9 artış olmuştur.

3- 2024 yılı ilk 6  ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 28,3 artış olmuştur.

4-Yıllık olarak   ( 2023 Haziran ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim maliyetinde % 59,2  fiyat artışı olmuştur. 

5-Yıllık olarak  ( 2023 Haziran  ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     % 55 fiyat artışı olmuştur.

 

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ

B -20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2024 Haziran ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim maliyet 2024 Mayıs ayına göre  % 1,5 artarak 2024 Haziran ayında 13,80 TL olmuştur.

2-  2024 yılı ilk 6 ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti  % 20 artış olmuştur.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2024 YILI MAYIS AYI  İLE 2024 YILI HAZİRAN AYI   SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI 

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 26 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR

1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL

 

 

 

Mayıs 2024

15,65

19,55

Haziran 2024

16

19,55

 

 

 

DEĞİŞİM  %

2,2

0

 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2024 YILI MAYIS AYI İLE 2024 YILIHAZİRAN AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

 

AYLAR

1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL(ORTALAMA)

50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)

Mayıs 2024

14,1

705

Haziran 2024

14,30

715

Değişim % 

1,42

1,42

2024 Haziran ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1,42 fiyat artışı olmuştur,

2024 MAYIS VE 2024 YILI HAZİRAN AYI 1 LT SÜTSATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  

AYLAR

1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM            ORANI TL PARİTESİ 

 

 

Mayıs 2024

1,38

Haziran 2024

1,36

 

 

DEĞİŞİM %

- 1,4

 

 

 

2024 YILI MAYIS AYI İLE 2024 YILI HAZİRAN AYI 1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR

1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL

 

 

Mayıs 2024

3,85

Haziran 2024

3,5

 

 

 

DEĞİŞİM %

- 9,1

Özel Bir Hayvancılık İşletmesinde 2024 yılının  Mayıs ayında 1 LT sütten 3,85 TL kar edilirken 2024 Haziran ayında 1 litre sütten 3,5 TL kar edilmiştir.

AİLE İŞLETMELERİNDE 2024 YILIMAYIS ve 2024 YILI HAZİRAN AYLARIÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )

AYLAR

1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL(devlet desteği dahil)

 

 

 

Mayıs 2024

13,60

 

15,15

 

Haziran 2024

13,80

 

15,15

 

 

 

 

ARTIŞ  %

1,5

 

0

 

Süt üreticisi aile işletmelerinde üretilen 1 litre çiğ süt, 2024 yılı Haziran ayında % 1,5 maliyet artışı göstererek 13,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2024 Mayıs ayında kg fiyatı 11,45 TL iken   % 1,2 fiyat artışı göstererek 2024 yılı Haziran ayında kg fiyatı 11,6 TL olmuştur.

Küçük aile süt işletmelerinin 2024 Mayıs ayında litre başı karı 1,55 TL iken 2024 Haziran ayında 1,35 TL  olmuştur.