VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılan Dünya Arı Günü etkinliğinde,
derneğimizi temsilen Dr. Öğretim Üyesi Nüket Bilgen katılım sağladı.