VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

1977 yılında Ankara’da doğmuş, ilk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 1995 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girmiş ve 2001 yılında mezun olarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. 2007 yılına kadar aynı Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptıktan ve doktora eğitimini bitirdikten sonra Artvin İl Tarım Müdürlüğü’nde ardından da Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nde görev yapmıştır. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na geri dönmüş ve o yıldan bu yana aynı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.