VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olmuştur. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini 2015 yılında tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Almanya-Berlin’de bulunan Potsdam Üniversitesinde 6 ay süre ile misafir araştırıcı olarak çalışmıştır. 44, 45 ve 46. Dönem Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 48.Dönem Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Haysiyet Divanı üyesi olarak görev almıştır. Dr. Nigar Yerlikaya aynı zamanda Türk Veteriner Hekimleri Birliği 49 .Dönem Büyük Kongre Yedek Temsilcisidir. 2019 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.