VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI (16.10.2020)

Her yıl Ekim ayının 16’sı Dünya Gıda Günü olarak kabul edilmiştir .Yılda bir gün bu konuda yapılan açıklamalar,kutlamalar ile bir yerlere gelinemeyeceği gerçeği ortadadır.

Dünyada milyonlarca insan gıdaya ulaşamayarak açlıktan ölüyorsa, ülkemizde milyonlarca insan açlık sınırı altında yaşıyorsa neyi kutladığımızı iyice düşünmemiz gerekir.

İnsanların temel haklarının başında yeterli beslenme hakkı vardır.Bir yanda gıda israfı varken diğer yandan sadece ve sadece yaşamlarını sürdürmek için gereksinim duydukları gıdaya ulaşamayan milyonları göz ardı edemeyiz.

Sağlıklı gıda,sağlıklı insan,sağlıklı nesiller özellikle ülkelerin geleceklerinin teminatıdır.

Bu bağlamda gıda güvenliği ön plana alınmalı,bu amaçla gereken alt yapı ve eğitimli , liyakat sahibi çalışan sayısı artırılmalıdır.

Ülke gerçekleri göz ardı edilerek yazılı ve görsel basında özellikle çocuklarımızı düşünerek imrendirici reklamlara dikkat edilmelidir.

Sağlıklı gıda üretiminin teşviki, yurt içi üreticilerinin sıkıntılarının dikkate alınması ve hızla temel besin kaynaklarında dışa bağımlılıktan kurtularak yerli ve milli ürünlere bir an önce ulaşılması gerekir.

Son dönemlerde ithal ürünlerde sıkça rastlanan skandallardan gerektiği gibi ders alınıp yıllardır süre gelen yanlışlardan dönülerek insanlarımızın kendi üretimimiz olan güvenilir gıdalara ulaşmalarını sağlamak yetkililerin birincil görevidir.

İnsan sağlığını ön planda tutan,sağlıklı gıda üretimi yapmaya çalışan dürüst üreticilerimizin

Dünya Gıda Gününü kutlarken,tüm insanların temel hakları olan yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşacakları günlerin özlemi ile bu denli önemli bir konuya gereken ilginin gösterilmesini dileriz

Kamuoyuna saygılarımızla


VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU