VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

TEK SAĞLIK

TEK SAĞLIK VE VETERİNER HEKİMLİK

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN

3.KASIM.2020 TARİHLİ BASIN DUYURUSU

TEK SAĞLIK VE VETERİNER HEKİMLİK

Yaşamakta olduğumuz sağlık koşullarının tehdidi altında olan dünyamızda sağlık “Tek Sağlık”konseptinde değerlendirilmektedir.

Bu amaçla Tek Sağlık konusunda farkındalık yaratmak amacı ile her yıl 3 Kasım günü çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

SAĞLIKLI ÇEVRE, SAĞLIKLI HAYVAN, SAĞLIKLI GIDA, SAĞLIKLI iNSAN ve SAĞLIKLI TOPLUM

Şeklinde slogan haline getirilen söylemin her aşamasında VETERİNER HEKİM yer alır.

Tüm dünyada ve ülkemizde de yoğun olarak yaşadığımız ve pek çok can kaybına ve genel ekonomik zararlara yol açan Covid – 19 pandemisinin yanı sıra, çok yakın zamanda ortaya çıkan ŞARBON, KUŞ GRİBİ – KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ- DOMUZ GRİBİ- gibi ZOONOTİK HASTALIKLAR VETERİNER HEKİMLİĞİN ne denli yaşamsal öneme haiz olduğunun en önemli kanıtıdır.

İnsanlardaki enfeksiyonların 2/3 ü hayvansal kökenli hastalıklardır.

Son zamanlarda görülen Ebola benzeri hastalıkların % 75 i hayvansal kaynaklıdır.

Sağlık Bakanlığının ihbari mecburi kabul ettiği hastalıkların %80 i hayvansal kökenlidir.

Bioterorizmde kullanılan mikroorganizmalar, % 100 ü hayvansal kökenlidir. .

Hayvanlar aracılığı ile bulaşan Zoonotik hastalıklardan korunma konusunda öteden beri “Tek Sağlık -One Health” yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım gereği insan, hayvan ve çevre sağlığı bir bütün olarak ele alınmalı ve Veteriner Halk Sağlığı eğitimine gereken önem verilmeli ayrıca Tarım Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler bünyesinde gerekli organizasyonlar yapılarak Veteriner Halk Sağlığı Birimleri vakit geçirmeden etkin kılınmalıdır.

Unutulmamalıdır ki Zoonotik Hastalıklarla mücadelede başarının yolu, Veteriner Hekimler, Beşeri Hekimler ve diğer sağlık sınıfı mesleklerin bütüncül bir yaklaşımla TEK SAĞLIK KONSEPTİNE sıkıca sarılmalarından geçer.

Kamu oyunun bilgilerine sunarız.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU