VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

KÖPEK SALDIRILARI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ

KÖPEK SALDIRILARI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ 27 ARALIK 2021

Son günlerde yaşanan Pitbull saldırılarında yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar dileriz.

            Ne yazık ki köpek saldırıları ne ilk ne de son olacaktır. Bütün dünyada çoğunluğu çocuklar olmak üzere ısırılma vakaları yaygın olarak görülmektedir.

Köpek Niçin ve Hangi Sebeplerle Isırır?

 • Yaşam alanını koruyordur.
 • Yavrularını koruyordur.
 • Beslenme bölgesinde yiyeceğini koru-yordur.
 • Yaklaşan kişiyi görmemiştir veya kötü davranan kişiye karşı kendini koru-yordur.
 • Köpek kendi algı sistematiğinde çevre-sindeki canlıların davranışlarını tehdit olarak değerlendiriyordur.
 • Anlamlandıramadığı olay veya durum-lardan korkmuş olması agresifleştir-miştir.
 • Avlanma içgüdüsünü tetikleyen bir durum vardır.
 • Hastalık ve/veya davranışsal sebepler nedeniyle saldırgandır.

Köpek Isırıklarından Korunmak İçin Ne Yapılmalı?

Sahipsiz hayvanlar gerçekliği ülkemizin yadsınamaz bir durumudur. Bu canlılarla aynı doğada birlikte yaşamak zorundayız.

 • Çözümün gerçek noktası kamu otoritesidir. Hayvanları Koruma Kanunu güncellenmelidir.
 • Belediyeler yeterli sayıda Veteriner Hekim ve yardımcı personel çalıştır-malıdır. Belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı bünye-sinde de Veteriner Halk Sağlığı birimi kurulmalıdır.
 • Yaygın kısırlaştırmalar ile sokaktaki köpek popülasyonu kontrol altına alınmalıdır ve sahipli köpeklerin de üretimi denetlenmelidir.
 • Rehabilitasyon merkezleri yaygınlaş-tırılmalıdır ve buradan sahiplen-dirmeler özendirilmelidir.
 • Hayvan sahiplenme bir kurala bağlanmalı ve yerel yönetimler “Pet Ana-Baba Okulu” gibi kurslarla hayvan sahiplerini eğitmelidir.
 • Bütün hayvanlar mikroçiple kimlik-lendirilip kayıt altına alınmaları hızlan-dırılmalı ve sokağa hayvanını bırakanlar ciddi şekilde cezalandırılmalıdır.
 • Kolay agresif olabilen köpek ırklarının eğitim zorunluluğu, yasaklamak, köpek sahiplerinin eğitimi, ağızlıkla gezdirilme şartı ve sahipleneceklerin kişilik yapı-larının incelenmesi gibi zorunluluklar getirilmelidir.
 • Özellikle okullarda olmak üzere, tüm topluma köpeklerin beden dili öğretilerek saldırabilecek köpekleri tanıyabilme becerisi kazandırılmalıdır. Saldırıya karşı nasıl davranılması gerektiği öğretilmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Gülay ERTÜRK

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı