VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

BİZ NEYİZ?

BİZ NEYİZ ? 5 ARALIK 2021

Son günlerde sadece sağlık alanında değil, sosyo ekonomik anlamda da sıkıntılı günler yaşadığımız ortadadır. Sağlık çalışanları olarak hekimlere yapılan zam, Veteriner Hekimler olarak bizlere “Biz Neyiz?” sorusunu bir kez daha sorma hakkını doğurmuştur. Veteriner Hekimler, ne hekim ne sağlık çalışanı sınıfına dahil edilmemektedir. Veteriner Hekimler; 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yapmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının, tüm sağlık çalışanlarına değil, sadece hekimlerin maaşlarına getirdiği zam, haklı olarak “sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yaptığı ve adaletsiz davrandığı” tepkisine yol açmıştır. Doktor ve Diş Hekimlerine yapılan son maaş iyileştirme-sindeki bu adaletsizlik, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişle-tilecekse, biz Veteriner Hekimlerin unutulmamasına dikkat çekmek isteriz. Çünkü biz Veteriner Hekimler olarak, bu adaletsizliğe uzun yıllardır maruz bırakılan meslek grubuyuz. Adaleti en çok biz istiyoruz. Veteriner Hekimler; pandemi sürecinde her türlü çalışma riskini göze alarak, hayvan hastalıkları ile mücadeleden, gıda güvenliğine kadar her alanda canla başla görevlerini yerine getirmişlerdir. Veteriner Hekimler, diğer tüm sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ve şikâyet ettiği koşullara fazlasıyla muhataptırlar. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışırlar, hasta sahibinin şiddetine maruz kalırlar, hastalarını iyileştirirken zoonoz hastalıklara yakalanırlar. Ancak Sağlık Bakanlığında olmadıkları gerek-çesiyle ve türlü bahanelerle sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir iyileştirme uygulamalarından faydalandırılma-maktadırlar. Bilakis, her geçen yıl, mevcut haklarından da birer birer mahrum bırakılmaktadırlar. Yapılan ayrımcılığa artık son verilmelidir. Başta, 2008 yılında haksız şekilde ellerinden alınan fiili hizmet zammının, kamu ve özel sektör iş kolu ayrımı yapılmaksızın geri verilmesi olmak üzere, 657 sayılı yasa hükümleri kapsamında çalışan doktor, diş hekimi gibi sağlık çalışanları için yükseltilmesi düşünülen 3600 ek göstergenin Veteriner Hekimleri de kapsaması, Kamu ve Özel sektörde çalışıp emekli olan Veteriner Hekimlerin emeklilik maaşlarının da doktorlara verilen emeklilik sonrası düzenlemelerde olduğu gibi iyileştirilmesi haklı talepleridir. Adalet herkes içindir. Kamuoyuna duyurulur.

Dr. Gülay Ertürk

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı