VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

YUMURTA TAVUKLARI VE DİĞER HAYVANLARDAN ÜRÜN ELDE EDİLMESİ HAKKINDA

YUMURTA TAVUKLARI VE DİĞER HAYVANLARDAN ÜRÜN ELDE EDİLMESİ HAKKINDA 13 EKİM 2021

Sayın

Selçuk TEPELİ

Fox TV
Türkiye’de broiler et tavuğu ve yumurta tavuğu üretiminde dünyada ilk ona girmektedir. Türkiye’de üretimin her aşaması Avrupa Birliği düzenlemeleri (regülasyonları) içerisinde yapıl-maktadır. Türkiye son on yıldan beri yumurta ve tavuk etinde 1 milyar dolara yaklaşan ihracat yapmaktadır. Bu

sektör Türkiye’de üretim yapılarak üreticileri daha çok kazanç kazanması sağlanabilir.

Sizin 7 Ekim 2021 tarihinde FOX HABER’de yaptığınız “yumurta tavukları ve diğer hayvanlarda örneğin süt ineklerinde de 3-4 ay normal üretim olabileceğini fakat kimyasal ürünler verilerek tüm yıl boyunca üretim yapıldığını” belirttiniz.

Sayın TEPELİ; Ülkemizde milyon-larca üretici bitkisel ve hayvancılık sektöründe üretim yapmaktadır. Üretim için Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer tüm kurumlardan tüm yasal süreçlerini tamam-lamaktadırlar. Denetleme işini ise aynı Bakanlık yapmaktadır. Bu tür haberler hem üretimi hem tüketicileri kötü olarak etkile-mektedir. Milyonlarca seyircisi olan FOX TV’nin bu tür haberleri yaparken kurum-lardan ve bilim insanlarından görüş almasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

Son on yıldan beri ülkemizde bu tür haberler yapılarak bazı şirketlerin iflas etmesi, yabancı şirketler tarafından satın alınması ve zaten kişi başına düşük olan protein tüketiminin daha da düşmesine neden olmuştur.

Karşılıklı iletişim içerisinde bu tür problemleri ülkemizde çözmek dileğiyle en içten selam ve saygılarımı sunarım.

Dr. Gülay ERTÜRK

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı