VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

GÖÇMEN KUŞLARDA ÖLÜM HABERİ BASIN BİLDİRİSİ

GÖÇMEN KUŞLARDA ÖLÜM HABERİ BASIN BİLDİRİSİ 8 EKİM 2021

8 Ekim’de gazete ve internette çıkan “Gökyüzünden kuş yağdı, Türkiye’ye hastalık taşınabilir.” haberleri nedeniyle sizinle aşağıdaki açıklamayı paylaşmak istedik.

Ülkemiz göçmen kuşların göç yolları üzerindedir. Her yıl dönemsel olarak sonbahar ve ilkbaharda göçmen kuşlar ülkemize gelir ve geri dönerler. Bazı göçmen kuşların bazıları ülkemizde kalırlar bazıları ise daha güneye geri dönerler. Güneye gidenlerin bir kısmı da kuzeye gidebilirler. Ülkemizde göçmen kuşların konakladıkları hem Ramsar alanları hem de çok sayıda sulak alanlar bulunmaktadır. Genel olarak son-baharda göçmen kuşlar ülkemizin kuzey-inden giriş yapmaktadırlar ve bu kuşlar ülkemize gelmeden önce Rusya’da kalmakta ve günlerin kısalmasıyla daha sonra ülkemize gelmektedir. Gelen göçmen kuşlarda, başta kuş gribi virüsü olmak üzere evcil kanatlıları etkileyen hastalık etkenleri bulunmaktadır. Mikroorganizmalar, göçmen kuşlar-da (özellikle su kuşları) yeni nesillere aktarıl-maktadır ve bu durum mikroorganizmaların normal döngüsü içindedir. Bazen mikro-organizmalarda değişim olduğunda bu kuşlar arasında ölümler artabilir veya genç hayvan-larda ölümler daha fazla görülebilir. Bu durum ülkelerde izlenmektedir. Özellikle ül-kemizde resmi otorite tarafından yürütülen izleme programları vardır ve sulak alanlar başta olmak üzere hem göçmen kuşlar hem de evcil kanatlılar izlenmektedir. Önlemler, göçmen kuşlardaki mikroorganizmaların evcil kanatlı hayvanlara bulaşmasını önlemeye yönelik olarak alınmaktadır. Konu, Veteriner Hekimler Derneği tarafından da çok yakından takip edilmektedir.

Bilgilerinize. Saygılarımızla.

Dr. Gülay ERTÜRK

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı