VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

TAM DA ŞİMDİ ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUMAK ZAMANIDIR.

TAM DA ŞİMDİ ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUMAK ZAMANIDIR. 4 MART 2022

Zeytinliklerimizin madencilik , enerji, petrol ve dogalgaz arama, jeoter mal tesisler, sanayi, turizm, imar amaçlı talanına yönelik girisimler geçmişten günümüze gündemden düşmüyor. Anayasa ve de yasalardaki koruyucu hükümlere ragmen 2002 yılından beri sürekli gündeme gelen mevzuat degişiklikleri, doğayı ve tarımı korumaya duyarlı kesimlerin toplumsal mücadelesi ve hukuk mücadelesi ile defalarca yargı tarafından durduruldu.

En son, 2017 tarihli Maden Yonetmeligi'nin 115. maddesine, 1 Matt 2022 tarih ve 31765  sayılı Resmi Gazete'de yaymlanan değişiklikle eklenen fıkra, zeytinliklerimizin olüm fermanıdır.

Anayasal Hukuk Devletinde "Normlar Hiyerisi"ne gore; Yasalar Anayasaya, Yonetmelikler ise Yasalara aykırı düzenlenemez.

Anayasa 'nın 44. ve 45. maddeleri tarımın, üreticinin ve tanmsal üretim alanlarının korunmasını düzenlemektedir.

1939 tarihli Zeytinciliğin Islahtı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun; zeytinliklerin korunmasını ve geliştirilmesini düzenlemektedir. Zeytinlik alanlarının daraltılamayacagını belirten Yasaya gore; zeytinliklerin 3 kilometre yakında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin verilmez

2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürelebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımı düzenlemektedir. Yasa; zeytinlik gibi Dikili ve Özel Ürün ar·azilerimizi de korumaktadır.

2017 tarihli Maden Yonetmeligi zaten gerekli istisnalan madencilik lehine vermişken,1 Mart 2022 tarihli yonetmelik değişikiiği ile Ege'de ve de ülkemizin her yerindeki zeytinliklerimizin talanına normlar hiyerarisine aykrırı bir  şekilde yeni bir yasal kılıf hazırlanmaktadır.

Yonetmelik degişikligi ile; 

Tarım  alanlanlarını, meraları, zeytinlikleri, ormanları korumak yerine enerji amaçlı kömür ve jeotermaI faaliyetlerde belli şirketlere yönelik yeni imtiyazların gündeme getirilmesi kabul edilemez.

Degişiklikte yer alan "kamu yaran" kavrarmı geçmişteki olumsuz uygulamalar ortada iken zeytinliklerin gelecegi adına  ciddi bir tehlikedir ve kabul edilemez.

Faaliyetlerin     bitiminde    sahayı rehabilite ederek  eski   hale   getirme    taahhüdü,       gecmiş uygulamalar dikkate alığında işlevsizdir ve kabul edilemez.

Asırlık  zeytinliklerin  belli   şirketlerin  karı  icin  taşınmaya  calışılması ya  da   şekilsel  yeni zeytinlik dikilmesi taahhüdünün bilimsel hicbir açıklaması yoktur ve kabul edilemez.

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘nın temel görevi zeytinlikleri koulşuz korumak, zeytin ve zeytinyagı üretimini artırmak iken, bu görevini yok sayarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın doğayı ve tarım alanlarını yok edecek uygulamalanna rıza göstermesi, aracılık yapması kabul edilemez.

Biz, asağıda imzası bulunan kurum ve kuruşlar olarak;

Bir  yandan   kamuoyunu   doğru  bilgilendirerek   ülke  düzeyinde  toplumsal  mücadelemizi sürdürecegiz.

Diğer yandan eş zamanlı olarak yönetmelige karşı her türlü yasal yoldan mücadelemizi sürdürecegiz

Yonetmelik değişikligi ile verilecek yeni izinler icin de hukuki süreci iletilecegiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HAY-KOOP

KESK TARIM ORKAM-SEN 

KIRSAL ÇEVRE

TARGET

TARGEV

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB KİMYA M
ÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ZİRAAT M
ÜHENDİSLERİ  ODASI

TÜKETİCİ  HAKLARI  DERNE
Ğİ

TÜM KÖY SEN

TÜRKiİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

TÜRK
İYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ

TUSKOOP-BİR

VETERİNER  HEKİMLER  DERNEĞİ