VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ÇEVRE SORUNLARI HAKKINDA BASIN BİLDİRİMİZ

icerik.jpgVETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ ÇEVRE SORUNLARI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ

 Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre felaketlerine karşı Veteriner Hekimler Derneği (VHD) olarak  aşağıdaki görüşlerimizi meslektaşlarımız ve  tüm toplumumuz ile paylaşmak istiyoruz:

  • Öncelikle Anayasanın 56. Maddesinde belirlenen “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” ilkesini sonuna kadar savunuyoruz. Dengeli bir çevrenin yalnız insanlar için değil, evcil ve yabani bütün hayvanlar ve onların doğal yaşam alanlarını oluşturan tüm diğer canlılar için de gerekli olduğunun altını çiziyor ve buna bağlı olarak temiz hava, temiz su ve temiz toprak hakkının bütün ekosistem canlılarının hakkı olduğuna inanıyoruz.

  • VHD, her ne pahasına olursa olsun düşüncesiyle endüstrileşmeyi öne alarak ülkemizi ve tüm canlıları, etkisi yüzyıllarca sürecek radyoaktif bir felaketle yaşamak durumunda bırakabilecek nükleer enerji santralleri kurulmasına, ırmaklara hidro elektrik santralleri yapılmasına, ovaların tarım alanlarının, şehirlerin ortasına termik santraller, jeotermal santraller kurulmasına, maden arama ruhsatları ile zeytinliklerin, ormanların yok edilmeye çalışılmasına, dağların madenlerce delik deşik edilmesine karşıdır.

  • VHD su kaynaklarımızın, havzalarımızın, denizlerimizin insafsızca tahrip edilmesine karşıdır.

  • Tarım ve mera alanlarımızın amaç dışı kullanımına, üzerinde sanayi tesisi kurarak betonlaştırmasına karşıdır.

  • VHD dağların, vadilerin, su havzalarının, ormanların tam ortasında siyanürle altın ayrıştıran yerli-yabancı şirketlerin karları uğruna ülke topraklarının, yeraltı sularının kirletilmesine karşıdır.

  • VHD ekosistemlerin vazgeçilmezi hayvanların yaşam haklarını, hayvan refahını ve hayvanların, kimyasal zehirlere bulaşmamış hayvan yemlerine, bitkilere ve temiz suya ulaşabilme haklarını ve gıda etiğini savunur.

  • VHD, hayvan refahı koşullarının uygulanmasına olanak olmayan, endüstriyel büyük ölçekli hayvancılık işletmeleri yoluyla yapılacak hayvancılık yatırımları yerine; kırsalda yerleşik nüfus için ekonomik olanaklar yaratacak yaygın küçük ve orta boyutlu hayvancılık işletmelerinin desteklenmesini ve hayvan, bitki genetik kaynaklarımızın ve biyoçeşitliliğimizin korunmasını savunur

 Veteriner Hekimler Derneği,  insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığını TEK SAĞLIK olarak değerlendirir. Bu nedenle hayvan ve insan sağlığı için bilimsel yöntemlerden sapmadan, tüm mesleki profesyonel bilgiyi sunarak , çevrenin ve ekosistemin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanmasına dair  gereken çabayı gösterir.

 Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu