VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasını hem de AÜVF Dekanı Sayın Prof. Dr. Ender Yarsan’ı makamlarında ziyaret

Veteriner Hekimler Derneği olarak 23 Kasım 2021 tarihinde hem Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasını hem de AÜVF Dekanı Sayın Prof. Dr. Ender Yarsan’ı makamlarında ziyaret ettik.


Veteriner Hekimler Derneği olarak 23 Kasım 2021 tarihinde hem Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasını hem de
AÜVF Dekanı Sayın Prof. Dr. Ender Yarsan’ı makamlarında ziyaret ettik.