VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Lösemili Çocuklar Köyündeydik

4 Hekim Hayvanları Koruma Günü’nde Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu olarak Lösemili Çocuklar Köyündeydik

Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk, Genel Sekreterimiz Mücteba Binici ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Nasıf Aldemir ve Dr. Öğr. Üyesi Nüket Bilgen’in eşlik ettiği ziyarette Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından kurulan Lösemili Çocuklar Köyü’nün Müdürü Ferhat Mesci ile görüşülerek, köyde yetiştirilen hayvanların ihtiyaçları ve yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.

Görüşmenin ardından, lösemili çocuklarımızın hayvanlarla güven içinde temas etmesi ve hayvanların sağlığı için, köpeklerin iç ve dış parazit tedavileri uygulamaları Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimleri ile birlikte yapıldı. Ayrıca köyün, koyun ve yumurtacı tavuk üniteleri ziyaret edilip, yapılabilecek iyileştirmeler ve hayvanlardan alınan verimin arttırılabilmesi yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Köy ziyaretinin ardından, LÖSEV Okullarında bulunan 6-10 yaş grubu öğrencilere, Veteriner Hekimlik Mesleğinin tanıtımı yapıldı. Daha sonra öğrencilerle interaktif olarak, “Hayvanlar da hasta olurlar, Veteriner Hekimler hayvanları tedavi ederler”, “Veteriner Hekimler hayvanları sadece tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda beslenmeleri ile de ilgilenir”, “Hayvanların refah içinde insanlarla birlikte veya ayrı yaşamaları için gerekli koşulların sağlanması için çabalar”, “Hayvanlara yaklaşırken nelere dikkat edilmeli” konu başlıkları altında sohbet edildi.