VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

VİZYONUMUZ

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, veteriner hekimler arasında ve ülke genelinde toplumsal dayanışmayı sağlayarak; mesleki,ekonomik,sosyal ve kültürel etkinlik göstererek,bir yanda meslektaşlarımızın özlük haklarının savunuculuğunu yaparken,diğer yandan da ülke hayvancılığının gelişmesini sağlamak,ayrıca hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak insan sağlığının koruyuculuğunu yapmak ve hayvan refahı , ekolojik yaşam-çevre koruyucusu olmaktır.

MİSYONUMUZ

Hayvancılığın ülke ekonomisine katkısını artırmak, insanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak, hayvan hakları ve refahını korumak, ekolojik yaşam ve çevreyi korumak, hayvan sağlığında koruyucu hekimlik olgusunun pekişmesini ve bu sayede insan sağlığının da korunmasını ana ilke kabul ederek ,mesleki ve toplumsal tüm hareketlerde etkin rol oynayarak veteriner hekimlik mesleğinin önem ve gerekliliğini tüm insanlarımıza inandırmak,meslektaşlar arasında bilgi , deneyim ve aynı zamanda sosyal iletişimde köprü olarak haklarının ve taleplerinin savunucusu olmaktır.