VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Sayın Mehdi Eker’i TBMM’nde ziyaret ettik

Milletvekili, Veteriner Hekim Sayın Mehdi Eker’i TBMM’nde ziyaret ettik.Milletvekili, Veteriner Hekim Sayın Mehdi Eker’i TBMM’nde ziyaret ettik. TBMM’sine sunulan sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili kanun teklifinde, veteriner hekimlere yer verilmemesine ilişkin mağduriyetimizi dile getirdik. Meslektaşımız Sayın Eker’in refakati ile,
AK Parti Grup Başkanı
Sayın İsmet Yılmaz’ı ziyaret edip, kendilerine özlük haklarımız ve hak kayıplarımız ile ilgili Veteriner Hekimler Derneği raporumuzu sunduk. Kendilerine gösterdikleri ilgi ve mesleğimizin iyileştirilmesi ile ilgili sarfedecekleri gayretleri adına şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.