VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Ord. Prof. S.Zeki Berker ilk ve orta öğretimini Trabzon'da tamamladıktan sonra 1320 yılında İstanbul Yüksek Baytar mektebine (Veteriner okuluna) girmiş, 1324 yılında mezun olmuştur. Kısa bir süre Kosova ilinin İştip sıhhiye baytarlığına (Hükümet Veteriner Hekimliği) yaptıktan sonra Yüksek Veteriner okulu operasyon bilgisi öğretmen yardımcılığına tayin edilmiş ve sıra ile buna Doğum bilgisi öğretmenliği, Şirurjj kliniği öğretmen yardımcılığı ve öğretmenliği eklenmiş, 1924- 1928 tarihlerinde de 4 yıl süre ile Yüksek Veteriner Okulunun Rektörlüğünü yapmıştır. 30/10 /1933 tarihinde öğretime açılan Ankara Y.Z. Enstitüleri Veteriner Fakültesine 2. sınıf cerrahi (Şirurji) doçenti olarak atanan S. Zeki Berker 1935 de I. sınıf doçentliğe, 1936/2. sınıf profesörlüğüne, 1939 da I. sınıf profesörlüğe, 1944 yılında da ordinaryüs profesörlüğe yükselmiştir. Fakültenin 1948 yılında Ankara Üniversitesine katılmasından sonra aynı ünvanla Şirurji Kürsüsünün Kürsü Profesörlüğünü yürütmüş, 1951 yılında kürsünün üçe bölünmesiyle I. Şirurji Kürsüsü Profesörlüğünü üzerine almış, 1956 yılı temmuzunda da yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrılan S. Zeki Berker 1 Nisan 1970 günü İstanbul'da vefat etmiştir.