VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

1882’de Selanik’te doğdu. 1905’te Mülkiye Baytar Mekteb-i Ȃlȋsi’nden mezun oldu. 1932’de Baytar Mektebinde Teşrih (anatomi) muallimi bulunuyordu. 1932’de Yüksek Baytar Mektebi rektörü oldu. 1933’de Y.Z.E. Baytar Fakültesi Anatomi Enstitüsü doçentliğine atandı. 1941’de aynı enstitünün direktörü oldu. 1936’da profesör, 1944’de ordinaryüslüğe yükseldi. 1944’de Fakültede veteriner tarihi derslerini de vermeye başladı. 1947’de emekli olduktan sonra 1950’ye kadar veteriner tarihi ve anatomi derslerini vermeye devam etti. 1968’de vefat etti.