VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

1930'dan Günümüze

6 Şubat 1930 tarihinde İstanbul’da “Türk Baytarlar Cemiyeti” adı ile kurulan Veteriner Hekimler Derneği, daha sonra 1934 yılında Tarım Bakanlığının ve Veteriner Fakültesinin Ankara’da bulunması nedeniyle başkente taşınmıştır. Derneğimiz kurulduğu yıldan bu güne çok önemli görevler üstlenmiştir. Bu bağlamda mesleğin ve ülke hayvancılığının sorunlarının çözülmesine yönelik politikaların üretilmesine önemli katkı sağlamış, 1954 yılına kadar mesleğimizi tek başına temsil eden sivil toplum örgütü olarak görev yapmıştır.

Daha sonra 1954 yılında yürürlüğe konan 6343 sayılı yasa ile “Türk Veteriner Hekimleri Birliği”nin kurulmasına kadar geçen sürede mesleğimizle ilişkin mevzuatın hazırlanması ve çıkarılmasında önemli görevler üslenmiştir. Veteriner Hekimler Derneği söz konusu yasa ile “Türk Veteriner Hekimleri Birliği”nin kurulması ve yapılandırılması aşamasında 3 ay süre ile görevlendirilmiş ve bölge odalarının kurulacağı yerlerin belirlenmesi ve büyük kongrenin toplanmasında yetkili kılınmıştır.