VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

2022 YILI İLK İKİ AYINDA  SÜT İŞLETMESİNDE ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI ( 130  sağmal inek süt ortalamsı 33  litre )

 süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 8  kalite primi ve devlet desteği dahildir.

Aylar1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Aralık 20214,395,10
Ocak 20225,255,10
DEĞİŞİM %200

2022 yılı Şubat ayında % 20  fiyat artış göstererek 1 litre çiğ sütün işletmeye maliyeti   5,25  TL olarak gerçekleşmiştir.  2022  ŞUBAT  ayında 1 litre çiğ sütten 0,15 TL  zarar  edilmiştir.

2022 YILI İLK İKİ AYINDA KÜÇÜK AİLE İŞLETMESİNDE   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI ( 15 sağmal inek süt ortalamsı 20 litre )

Süt satış fiyatına Devlet desteği dahil

Aylar1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTREÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Aralık 20214,224,37
Ocak 20224,784,37
DEĞİŞİM %130

Küçük aile işletmelerine süt soğutma ve  süt kalite primi verilmemektedir.  Aile işletmelerinden  alınan sütün soğutma tankına kadar olan masrafları  ve süt toplama merkezindeki giderler süt üreticisi tarafından karsılanmaktadır.  Bu nedenle aile işletmesi olan  süt üreticinin eline  1 litre çiğ süt için, Ulusal Süt konseyince belirlenen 4,7  TL yerine 4,35 TL ödenmektedir.  Litre başına yaklaşık 0,35 TL kesinti yapılmaktadır.

Süt üreticisi aile işletmeleride, 2022 yılı şubat ayında % 13 maliyet artışı ile 1 litre çiğ sütün maliyeti 4, 78 TL olmuştur. 1 litre sütten 0,41 TL zarar etmektedirler.

Sonuç olarak;

  • 2022 yılı  Şubat ayında Aile işletmeleri  işçilik ücreti  maliyete dahil edimediği  halde   1 litre çiğ sütten 0,41 TL zarar etmektedir. Hem emekleri boşa gitmekte hemde zarar etmektekteler.
  • 2022 yılı şubat ayında Süt hayvancılığı yapan büyük ölçekli süt  işletmeler ise 1 litre çiğ sütten 0,15 TL zarar etmeye başlamışlardır.
  • TUİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamının çok üstünde çiğ süt maliyet artışı olmuştur.
  • Aile süt işletmelerinde mazot ve elektrik tüketimi az olduğundan şubat ayında çiğ süt maliyet artış % si süt işletmelerine göre daha düşük  olmuştur.
  • Ulusal Süt Konseyince 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olan  1 itre çiğ süt alımına yapılan 1,5  TL  artış 2 ay gibi kısa sürede maliyet artışları karşısında erimiştir.