VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ÖZEL BİR HAYVANCILIK FİRMASINDA 2022 YILI EYLÜL  AYI  İLE 2022 YILI EKİM AYI
SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI


SÜT  satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 9 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

Aylar1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTREÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Eylül 20227,858,12
Ekim 20228,109,32
DEĞİŞİM %3,214,8

Ulusal süt konseyince  2022 yılı 15 ekim den geçerli olmak üzere  1 ltre  çiğ süt satış fiyatı 8,5 TL olarak belirlenmişti. Süt alımı yapan firmalar çiftlik sütlerine USK fiyatının üzerinde fiyat vermişlerdir. Bir litre çiğ süt alım fiyatını  9,2 TL  olarak belirlemişlerdir.  Kalite ve soğutma priminide % 8 den % 9 çıkarmışlardır.  Kalite ve soğutma primi dahil 1 litre çiğ süte 10,02 TL  ödemektedir.

Süt fiyatlarındaki artışlar 15 ekimden geçerli olduğu için ilhanlar hayvancılıkda ekim ayında 1 litre çiğ süt satış fiyatı ortalama 9,32 TL olarak gerçekleşmiştir..
 
1 litre çiğ sütün ağırlıklı ortalam satış fiyatı 2022  yılı  Ekim ayında %14,8 artarak 9,32 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk  10 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı aralık ayına göre % 128 artış olmuştur..
2022 yılı ilk  10 ayında 1 itre çiğ süt satış fiyatı 2021 yılı aralık ayına göre %  86 artış olmuştur.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK FİRMASINDA  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI EYLÜ AYI İLE 2022 YILI EKİM AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Eylül 20229,1455
Ekim 20229,25462
DEĞİŞİM %1,61,6

 
2022 Eylül ayına göre 2022 Ekim ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1,6 fiyat artışı olmuştur,
 
2022  AĞUSTOS VE 2022 YILI EYLÜL AYI 1 LT SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  


Aylar1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM   ORANI TL PARİTESİ
Eylül 20220,892
Ekim 20221
DEĞİŞİM %8,5


2022 yılı   Ekim ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1 kg süt yemi alınabilmiştir . Eylül ayına göre % 8,5 daha fazla süt yemi alınabilmiştir.
 
2022 YILI EYLÜL AYI İLE 2022 YILI EKİM AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI


Aylar1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL       
Eylül 20220,27
Ekim 20221,22

2022 yılının  Eylül ayında 1 LT sütten 0,27  TL kar edilirken Ekim ayında 1 litre sütten 1,22. TL kar edilmiştir 

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI AĞUSTOS ve EYLÜL AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )


Aylar1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM   ORANI TL PARİTESİ
Agustos 20226,456,97
Ekim 20226,76,97
Artış %,90

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı Eylül ayında % 3,9 maliyet artışı göstererek 6,7 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Ağustos ayında kg fiyatı 6,45 iken   % 2,3 artış göstererek  6,6 TL olmuştur.
 
Sonuç olarak;
Küçük aile süt işletmelerinin litre başı karı 0, 27 TL düşmüştür.


SONUÇLAR

A-  34  litre süt  ortalaması olup 135 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  EKİM   ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Eylül  ayına göre % 3,2  artarak Ekim  ayında   8,10  TL olmuştur.

2-  2022 yılı ilk 10 aylık döneminde ( 2021 Aralık  ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 128  fiyat artışı olmuştur.

3-  2022 yılı ilk 10 aylık döneminde ( 2021 Aralık  ayına göre) 1 litre çiğ süt satıs fiyatında  % 86  fiyat artışı olmuştur.

4- Yıllık olarak   ( 2021 Ekim  ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 155 fiyat artışı olmuştur. 

5- 1 litre çiğ süt satış fiyatında  yıllık olarak  ( 2021 Ekim  ayına göre 12 aylık)    %  150  fiyat artışı olmuştur.
  

B - 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 Eylül ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Ağustos ayına göre  % 4,5  artarak   Eylül  ayında 7 TL  olmuştur.

2 - 2022 yılı ilk 10 aylık dönemde ( 2021 Aralık ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  115  fiyat artışı  olmuştur.
     
3 - Küçük  aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Eylül  ayında kg fiyatı 6,6 TL iken   % 1,5 artış göstererek Ekim ayinda 6,6 TL olmuştur.