VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  2022 YILI EKİM  AYI  İLE 2022 YILI KASIM AYI
SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI


Süt  satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 9 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

Aylar1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL 1 LİTREÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL
Ekim 20228,109,32
Kasım 20228,2511,18
DEĞİŞİM %1,920

Süt alan firma  Kasım  ayında  ürettiği çiğ süte ;
Kalite ve soğutma primi dahil (1 litre çiğ süte )10,68  TL  ödemiştir. Litre başı 0,5 TL devlet desteği dahil 1 litre çiğ süt satış fiyatı Kasım ayında 11,18 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
2022 yılı ilk  11 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı Aralık  ayına göre % 132 artış olmuştur..
2022 yılı ilk  11 ayında 1 itre çiğ süt satış fiyatı 2021 yılı Aralık ayına göre %  123 artış olmuştur.
 
ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI EYLÜL AYI İLE 2022 YILI EKİM AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Ekim 20229,25462
Kasım 20229,35467
DEĞİŞİM %11

 
2022 Ekim ayına göre 2022 Kasım ayında 1 kg süt yeminde ortalama %  1 fiyat artışı olmuştur,
  
2022  AĞUSTOS VE 2022 YILI EYLÜL AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  


Aylar1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM   ORANI TL PARİTESİ
Ekim 20221
Kasım 20221,2
DEĞİŞİM %20


2022 yılı   Kasım ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1,2 kg süt yemi alınabilmiştir . Ekim ayına göre % 20 daha fazla süt yemi alınabilmiştir.

2022 YILI EYLÜL AYI İLE 2022 YILI EKİM AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI


Aylar1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL       
Ekim 20221,22
Kasım 20222,93
Değişim

 
2022 yılının  Ekim ayında 1 LT sütten 1,22  TL kar edilirken Kasım ayında 1 litre sütten 2,93 TL kar edilmiştir 

 AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI EKİM ve KASIM AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )


Aylar1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL (devlet desteği dahil)
Ekim 202277,73
Kasım 20227,259,6
Artış %3,624

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı KASIM ayında % 4,5 maliyet artışı göstererek 7,25 TL olarak gerçekleşmiştir.
KASIM ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütü ortalama fiyatı 9,6 TL olmuştur. (Devlet desteği dahil )

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin EKİMl ayında kg fiyatı 6,7 iken   % 2,5 artış göstererek  6,85 TL olmuştur.

Sonuç olarak;
Küçük aile süt işletmelerinin litre başı karı 2,35 TL ‘ ye çıkmıştır.


A-33  litre süt  ortalaması olup 145 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  KASIM   ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Ekim  ayına göre % 1,9  artarak Kasım  ayında   8,25  TL olmuştur.

2-  2022 yılı ilk 11 aylık döneminde ( 2021 Aralık ayına göre) 1 litre çiğ süt üretim  maliyetinde % 133  fiyat artışı olmuştur.

3-2022 yılı ilk 11 aylık döneminde ( 2021 Aralık ayına göre) 1 litre çiğ süt satıs fiyatında  % 123  fiyat artışı olmuştur.

4- Yıllık olarak   ( 2021 Kasım   ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 155 fiyat artışı olmuştur. 

5-1 litre çiğ süt satış fiyatında  yıllık olarak  ( 2021 Kasım  ayına göre 12 aylık)    %  200  fiyat artışı olmuştur.


B -20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 KASIM ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Ekim ayına göre  % 3,6  artarak   kasım  ayında 7,25 TL  olmuştur.

2 - 2022 yılı ilk 11 aylık dönemde ( 2021 Aralık ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  125  fiyat artışı  olmuştur.

3 -  Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin ekim  ayında kg fiyatı 6,7 TL iken   % 2,2 artış göstererek kasım  ayinda 6,85 TL olmuştur.