VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  2022 YILI KASIM  AYI  İLE 2022 YILI ARALIK AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

2022 yılında 1 litre çiğ süt maliyet artışı % 138 olmuştur.

2022 yılında 1 litre çiğ satış fiyatındaki artış %137 olmuştur.

Süt azalınca, Süt alan firmalar süt bulabilmek amacıyla son üç ayda yaptıkları fiyat artışı ile dengeye gelmiş olduğundan üretici sorun yaşamamış gibi gözükmektedir. 

2022 yılı ortalama çiğ süt maliyet ve satış fiyatları ile  2021 yılı çiğ süt maliyet ve satış fiyatı karşılaştırıldığında süt üreticisinin 1 yılda kaybı net bir şekilde gözükmektedir. 

A- 32  litre süt  ortalaması olup 150 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2022 yılı  Aralık  ayında; 

  1. Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Kasım ayına göre % 2,4  artarak Aralık  ayında   8,45  TL olmuştur.
  2. Yıllık olarak   ( 2021 Aralık ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 138 fiyat artışı olmuştur.
  3. Yıllık olarak  ( 2021 Aralık ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  137  fiyat artışı olmuştur. 

 B- 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2022 Aralık ayında; 

  1. Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyeti Kasım ayına göre  % 2,8  artarak   Aralık ayında 7,45 TL  olmuştur.
  2. 2022 yılı ilk 12 aylık dönemde yani yıllık ( 2021 aralık ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  129  fiyat artışı  olmuştur.
  3. Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Kasım ayında kg fiyatı 6,85 TL iken   % 2,2 artış göstererek Aralık ayinda 7 TL olmuştur. 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2022 YILI KASIM  AYI  İLE 2022 YILI ARALIK AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

 Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 11 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT  TL
Kasım 20228,2511,18
Aralık 20228,4511,86
DEĞİŞİM,%2,46,1


Süt alan firma,  hayvancılık işletmesinin Aralık ayındaki ürettiği çiğ süte ;

Kalite ve soğutma primi dahil 1 litre çiğ süte 11,36  TL  ödemiştir. Litre başı 0,5 TL de devlet desteği dahil 1 litre çiğ süt satış fiyatı Kasım ayında 11,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 2022 yılı ilk  12 ayında 1 itre çiğ süt üretim maliyeti 2021 yılı Aralık ayına göre % 138 artış olmuştur..

2022 yılı ilk  12 ayında 1 itre çiğ süt satış fiyatı 2021 yılı Aralık ayına göre %  137 artış olmuştur.

Çiğ süt satış fiyatına gelen son üç aylık artışla 12 aylık dönemde gelen maliyet fiat artışı dengelenmiş olarak gözükmektedir. 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI KASIM AYI İLE 2022 YILI ARALIK AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA) 50 KG1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
KASIM 20229,35467
ARALIK 20229,50475
DEĞİŞİM , % 1,61,6

 
2022 Kasım ayına göre 2022 aralık ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1,6 fiyat artışı olmuştur,

 
2022  KASIM VE 2022 YILI ARALIK AYI 1 LT SÜT  SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI                                                                                                                                                                

AYLAR1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM ORANI TL PARİTESİ
KASIM 20221,20
ARALIK 20221,25
DEĞİŞİM %4


2022 yılı  Aralık ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1,25 kg süt yemi alınabilmiştir . Kasım ayına göre % 4 daha fazla süt yemi alınabilmiştir.

2022 YILI KASIM AYI İLE 2022 YILI ARALIK AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
KASIM 20222,93
ARALIK 20223,41


2022 yılının  Kasım ayında 1 LT sütten 2,93  TL kar elde edilirken Aralık ayında 1 litre sütten 3,41 TL kar edilmiştir 

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI KASIM ve ARALIK AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL (devlet desteği dahil)
KASIM 20227,259,6
ARALIK 20227,459,9
DEĞİŞİM %2,83,1

 
Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2022 yılı Aralık ayında % 2,8 maliyet artışı göstererek 7,45 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aralık ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütü ortalama fiyatı 9,9 TL olmuştur. Devlet desteği dahil süt satışı küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin Kasım ayında kg fiyatı 6,85 iken   % 2,2 artış göstererek  7 TL olmuştur. 

Sonuç olarak;

Küçük aile süt işletmelerinin litre başı elde ettiği kar 2,45 TL ‘ ye çıkmıştır.