VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ÖZEL BİR HAYVANCILIK  İŞLETMESİNDE 2022 YILI ARALIK  AYI  İLE 2023 YILI OCAK AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI 

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 11 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR1 LİTRE SÜT MALİYETİ, TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYATI,TL
Aralık 20228,4511,86
Ocak 20238,7012,05
DEĞİŞİM,%31,6

Süt alan firma,  özel hayvancılık işletmesinin Ocak  ayındaki üretiği çiğ süte;

 Kalite ve soğutma primi dahil  1 litre çiğ süte 11,55  TL  ödemiştir. Litre başı 0,5 TL de devlet desteği dahil 1 litre çiğ sütün satış fiyatı  Ocak ayında 12,05 TL olarak gerçekleşmiştir.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2022 YILI ARALIK AYI  İLE  2023 YILI OCAK AYI  FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
ARALIK 20229,50475
OCAK 20239,60480
DEĞİŞİM  %0,50,5

2022Aralık ayına göre 2023 Ocak ayında  1 kg süt yeminde ortalama  % 0,05fiyat artışı olmuştur,

2022  ARALIK VE 2023 YILI OCAK AYI 1 LT SÜTÜN   SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ  FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI

2023 yılı  Ocak ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1,260kg  süt yemi  alınabilmiştir .

2022 YILI ARALIK AYI İLE 2023 YILI OCAK AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN  KARIN  TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR,  TL
ARALIK 20223,41
OCAK 20233,35

2022 yılının Aralık ayında 1 LT sütten 3,41TL kar edilirken2023 Ocak ayında 1 litre sütten 3,35 TL kar edilmiştir.

AİLE İŞLETMELERİNDE 2022 YILI ARALIK ve 2023 YILI OCAK AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması)

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT, TL (devlet desteği dahil)
ARALIK 20227,459,90
OCAK 20237,7510,15
ARTIŞ,%2,72,5

 Süt üreticisi aile işletmelerinde üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı OCAK ayında % 2,7maliyet artışı göstererek 7,65TL  olarak gerçekleşmiştir.

2023 ocak ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütü ortalama fiyatı % 2,5 artarak10,15 TL olmuştur. Devlet desteği dahil süt satışı;

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18  protein süt yeminin 2022 Aralık  ayında kg fiyatı 7 TL iken   %2,1artış göstererek Ocak ayında 7,15TL olmuştur.

Sonuç olarak;

Küçük aile süt işletmelerinin  litre başı karı 2,5 TL‘ ye çıkmıştır.