VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ÖZEL BİR  HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2023 OCAK İLE ŞUBAT AYI SÜT MALİYETİ  VE SATIŞ  FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

               38  litre süt  ortalaması olup 150 sağmal hayvanı bulunan  özel bir  süt hayvancılığı  işletmesinde 2023 yılı  Mart  ayında; 

 1. Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Şubat  ayına göre % 2,3 artarak 2023 Mart  ayında   9,05  TL olmuştur. 
 2. 2023 yılı ilk 3 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) bir litre çiğ sütün üretim  maliyetinde   % 7 artış olmuştur. 
 3. 2023 yılı ilk 3 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 9,6  artış olmuştur. 
 4. Yıllık olarak   ( 2022 Mart   ayına göre 12 ay içerisinde)   bir litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 54 fiyat artışı olmuştur. 
 5. Yıllık olarak  ( 2022 Mart ayına göre 12 aylık) bir litre çiğ süt satış fiyatında     %  114  fiyat artışı olmuştur. 

             KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ 

            20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Mart ayında; 

 1. Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyet 2023 Şubat  ayına göre  % 3,3  artarak 2023 Mart  ayında 7,9 TL  olmuştur. 
 2. 2023 yılı ilk 3 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 9 artış olmuştur. 
 3. 2023 yılı ilk 3 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 16 artış olmuştur.  
 4. Yıllık olarak ( 2022 Mart ayına göre)  bir litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 56  fiyat artışı  olmuştur.
 5.  Yıllık olarak ( 2022 Şubat ayına göre)  bir litre çiğ süt satış fiyatında    % 115  fiyat artışı  olmuştur.    
 6. Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2023 Şubat ayında kg fiyatı 7,25  TL iken   % 2,7 artış göstererek Mart  ayinda 7,45 TL olmuştur.

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI ŞUBAT ve 2023 YILI MART AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması)

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL (devlet desteği dahil)
ŞUBAT20237,910,6
MART 20238,111,50
ARTIŞ %2,58,50

Süt üreticisi aile işletmelerinde üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı Mart ayında %  2,5 maliyet artışı göstererek 8,1TL  olarak gerçekleşmiştir.

2023 Mart ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütü ortalama fiyatı % 8,5artarak 11,5TL olmuştur. (Devlet desteği dahil süt satışı.) 

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18  protein süt yeminin 2023Şubat ayında kg fiyatı7,25 TLiken   %2,7artış göstererek Mart ayında 7,45 TL olmuştur. 

Küçük aile süt işletmelerinin  litre başı karı 3,4 TL

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNİN  2023 YILI ŞUBAT  AYI  İLE 2023 YILI MARTAYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 15 kalite primi ve devlet desteği dahil. KDV  hariçtir.
AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT  TL
ŞUBAT 20238,8513
MART 20239,0513
DEĞİŞİM  %2,300

Süt alan firma, Özel hayvancılık işletmesinin Mart ayındaki ürettiği çiğ süte;

 Kalite ve soğutma primi dahil  1 litre çiğ süte 12,65.  TL  ödemiştir. Litre başı 0,35 TL de devlet desteği dahil 1 litre çiğ süt satış fiyatı Şubat ayında13 TL olarak gerçekleşmiştir

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILIŞUBAT AYI İLE 2023 YILI MART AYI  FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
ŞUBAT 20239,70485
MART 20239,80490
DEĞİŞİM %1,001,00


2023Şubat ayına göre 2023Mart ayında  1 kg süt yeminde ortalama  % 1fiyat artışı olmuştur.

2023 ŞUBAT VE 2023 YILI MART AYI 1 LT SÜT   SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ  FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM            ORANI TL PARİTESİ
ŞUBAT 20231,34
MART 20231,34
DEĞİŞİM %1,00

2023 yılı  Mart ayında 1 litre çiğ süt parası ile 1,33kg  süt yemi  alınabilmiştir.

2023 YILI ŞUBAT AYI İLE 2023 YILI MART AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN  KARIN  TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
ŞUBAT 20234,15
MART 20233,95

2023  yılının Şubat ayında 1 LT sütten 4,15TL kar edilirken2023 Mart ayında 1 litre sütten 3,95TLkar edilmiştir.