VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ÖZEL BİR HAYVANCILIK FİRMASININ 2023 YILI MART AYI  İLE 2023 YILI NİSAN AYI   SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI 

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 15 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL

MART 20239,0513,00
NİSAN 20239,2512,60
DEĞİŞİM %2,20-3,10

Süt alan firma,  Özel Hayvancılık İşletmesinin, Nisan ayındaki üretiği çiğ süt alım fiyatını, litre başında 40 krş düşürmüştür. 

Kalite ve soğutma primi dahil 1 litre çiğ süt  satış fiyatı 12,6 TL  ye düşmüştür.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK FİRMASINDA KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILI MART AYI İLE 2023 YILI NİSAN AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

AYLAR

1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL(ORTALAMA)

50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)

MART 20239,80490
NİSAN 20239,95497
DEĞİŞİM %1,531,53

2023 Mart ayına göre 2023 Nisan ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1,53 fiyat artışı olmuştur.

2023  MART VE 2023 YILI NİSAN AYI 1 LT SÜT  SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  

AYLAR1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM ORANI TLPARİTESİ 
MART 20231,33
NİSAN 20231,27
DEĞİŞİM %-5,50

2023 yılı  Nisan ayında çiğ süt satış fiyatları düştüğü için 1 litre çiğ süt parası ile % 5,5 daha az yem alınabilmiştir.

2023 YILI MART AYI İLE 2023 YILI NİSAN AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
MART 20233,95
NİSAN 20233,35
DEĞİŞİM %-15

2023 yılının  Mart ayında 1 LT sütten 3,95  TL kar edilirken2023 Nisan ayında 1 litre sütten 3,35 TL kar edilmiştir. Süt karı Mart ayına göre % 15 azalmıştır. 

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI MARTve 2023 YILI NİSAN AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI  KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması  olan)

AYLAR

1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL (devlet desteği dahil)

MART 20238,8111,50
NİSAN 20238,2510,90
ARTIŞ %2-5

Süt üreticisi aile işletmelerinde üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı Nisan ayında % 2 maliyet artışı göstererek 8,25 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 Nisan ayındaki satmış oldukları  1 litre çiğ sütün ortalama fiyatı % 5 azalarak 10,9 TL olmuştur. (Devlet desteği dahil süt satışı).

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2023 Mart ayında kg fiyatı 7,45 TL iken   % 2 artış göstererek Nisan ayında 7,6 TL olmuştur. 

Küçük aile süt işletmelerinin litre başı karı, 2,65 TL’ye düşmüştür   

A-36  litre süt  ortalaması olup 160 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2023 yılı  Nisan  ayında; 

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Mart  ayına göre % 2,2 artarak 2023 Nisan  ayında   9,25  TL olmuştur. 

2- 2023 yılı ilk 4 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 9,4 artış olmuştur. 

3- 2023 yılı ilk 4 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 6  artış olmuştur. 

4- Yıllık olarak   ( 2022 Nisan   ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 44 fiyat artışı olmuştur.  

5- yıllık olarak  ( 2022 Nisan ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  107  fiyat artışı olmuştur. 

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ 

B-20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Nisan ayında; 

1- Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyet 2023 Mart ayına göre  % 2   artarak 2023 Nisan  ayında 8,25 TL  olmuştur. 

2-2023 yılı ilk 4 ayında  ( 2022 aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 11 artış olmuştur. 

3-2023 yılı ilk 4 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatı  % 10 artış olmuştur. 

4-Yıllık olarak ( 2022 Nisan ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 48  fiyat artışı  olmuştur.

5-Yıllık olarak ( 2022 Nisan ayına göre)  1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 103  fiyat artışı  olmuştur.     

NOT: Nisan ayı içerisinde çiğ süt alan firmalar  çiğ süt alım fiyatlarında litre başında 50 krş yakın fiyat düşürmüşlerdir.