VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Türkiye'de Tek Sağlık: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

DÜZENLEYEN KURUM
Veteriner Hekimler Derneği

BİLİMSEL SEKRETERYA
Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN

Uzm. Veteriner Hekim Hüseyin DEDE
Veteriner Hekim Elif ÇETİN

DÜZENLEME KURULU*
Prof. Dr. H Tamer DODURKA
Prof. Dr. Osman YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN
Doç. Dr. Arzu FINDIK
Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Dr. Öğr. Üyesi Arzu TEMİZYÜREK
Dr. Veteriner Hekim Gülay ERTÜRK
Dr. Veteriner Hekim Naci YAMAN
Uzm. Veteriner Hekim Hüseyin DEDE
Veteriner Hekim Melike BAYSAL
Uzm. Veteriner Hekim Mücteba BİNİCİ
Veteriner Hekim Adnan SERPEN
Veteriner Hekim Azmi YÜKSEL

BİLİM KURULU*
Prof. Dr. Nilüfer AYTUĞ
Prof. Dr. Tayfun CARLI
Prof. Dr. H Tamer DODURKA
Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ
Prof. Dr. Ayşen GARGILI KELEŞ
Prof. Dr. İsmet GÜRHAN
Prof. Dr. Murat YILDIRIM
Prof. Dr. Bayram YILMAZ
Prof. Dr. Osman YILMAZ
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Doç. Dr. Yeşim SOYER
Doç. Dr. Arzu FINDIK
Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN
Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER
Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Dr. Öğr. Üyesi Arzu TEMİZYÜREK
Dr. Veteriner Hekim Gülay ERTÜRK
Uzm. Veteriner Hekim Hüseyin DEDE
Uzm. Veteriner Hekim Mücteba BİNİCİ
Veteriner Hekim Melike BAYSAL
Veteriner Hekim Adnan SERPEN
Veteriner Hekim Azmi YÜKSEL
**Düzenleme Kurulu üyeleri unvan ve soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

VHD-TüriyeTekSağlıkÇalıştayı