VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Özlük Haklarının İyileştirilmesi Ve Mesleğimizin Sorunlarını Dile Getirdik

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Görüşülen Sağlık Personeli Özlük Haklarının

TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLEN SAĞLIK PERSONELİ ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞMELERİNDE MESLEĞİMİZİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİK.