VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ÖZEL İŞLETMELER

A- 36  litre süt  ortalaması olup 160 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2023 yılı  Mayıs  ayında;

1-Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Nisan  ayına göre % 1,6 artarak 2023 Mayıs  ayında   9,4  TL olmuştur.

2-  2023 yılı ilk 5 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 11,2  artış olmuştur.

3- 2023 yılı ilk 5 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 6  artış olmuştur.

4-Yıllık olarak   ( 2022 Mayıs   ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 41 fiyat artışı olmuştur.

5- Yıllık olarak  ( 2022 Mayıs ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  101  fiyat artışı olmuştur.

 

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ

B -  20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Mayıs ayında;

1- Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyet 2023 Nisan  ayına göre  % 1,2 artarak 2023 Mayıs  ayında 8,35 TL  olmuştur.

2- 2023 yılı ilk 5 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 12 artış olmuştur.

3 - 2023 yılı ilk 5 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatı  % 10 artış olmuştur.

4 -Yıllık olarak ( 2022 Mayıs  ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 43  fiyat artışı  olmuştur.

5-Yıllık olarak ( 2022 Mayıs ayına göre)  1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 75  fiyat artışı  olmuştur.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK  İŞLETMESİ  2023 YILI NİSAN  AYI  İLE 2023 YILI  MAYIS  AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

 Süt satış fiyatına,  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 15 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL
Nisan 2023           9,2512,6
Mayıs 20239,412,6
   
DEĞİŞİM  %1,60


ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILI NİSAN AYI İLE 2023 YILI MAYIS AYI  FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Nisan 20239,95497
Mayıs 201310,05502
Değişim % 11

2023Nisan ayına göre 2023Mayıs ayında  1 kg süt yeminde ortalama  % 1fiyat artışı olmuştur.

2023NİSAN VE 2023 YILI MAYIS AYI 1 LT SÜT   SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ  FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM            ORANI TL PARİTESİ
Nisan 20231,27
Mayıs 20231,25
  
DEĞİŞİM %1

 

2023 YILI NİSAN AYI İLE 2023 YILI MAYIS AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN  KARIN  TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
NİSAN 20233,35
MAYIS 20233,20
  
DEĞİŞİM %4


 2023  yılının Nisan  ayında 1 LT sütten 3,35 TL kar edilirken 2023 Mayıs ayında 1 litre sütten 3, 2 TL kar edilmiştir. Süt karı Nisan ayına göre % 4  azalmıştır.

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI NİSAN ve 2023 YILI MAYIS AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması)

 

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL (devlet desteği dahil)
Nisan 20238,2510,9
Mayıs 20238,3510,9
   
ARTIŞ  %1,20

Süt üreticisi aile işletmelerinde üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı Mayıs ayında % 1,2 maliyet artışı göstererek  8,35TL  olarak  gerçekleşmiştir.

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18  protein süt yeminin 2023 Nisan ayında kg fiyatı 7,6 TL iken   %0,7artış göstererek Mayıs ayında 7,65 TL olmuştur.

Küçük aile süt işletmelerinin  litre başı karı 2,55TL’ye düşmüştür.