VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Çevre Sorunları Hakkında Basın Bildirisi

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre felaketlerine karşı Veteriner Hekimler Derneği (VHD) olarak aşağıdaki görüşlerimizi meslektaşlarımız ve tüm toplumumuz ile paylaşmak istiyoruz:

  • Öncelikle Anayasanın 56. Maddesinde belirlenen “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” ilkesini sonuna kadar savunuyoruz. Dengeli bir çevrenin yalnız insanlar için değil, evcil ve yabani bütün hayvanlar ve onların doğal yaşam alanlarını oluşturan tüm diğer canlılar için de gerekli olduğunun altını çiziyor ve buna bağlı olarak temiz hava, temiz su ve temiz toprak hakkının bütün ekosistem canlılarının hakkı olduğuna inanıyoruz.
  • VHD, her ne pahasına olursa olsun düşüncesiyle endüstrileşmeyi öne alarak ülkemizi ve tüm canlıları, etkisi yüzyıllarca sürecek radyoaktif bir felaketle yaşamak durumunda bırakabilecek nükleer enerji santralleri kurulmasına, ırmaklara hidro elektrik santralleri yapılmasına, ovaların tarım alanlarının, şehirlerin ortasına termik santraller, jeotermal santraller kurulmasına, maden arama ruhsatları ile zeytinliklerin, ormanların yok edilmeye çalışılmasına, madenlerce delik deşik edilmesine karşıdır.
  • VHD su kaynaklarımızın, havzalarımızın, denizlerimizin insafsızca tahrip edilmesine karşıdır.
  • Tarım ve mera alanlarımızın amaç dışı kullanımına, üzerinde sanayi tesisi kurarak betonlaştırmasına karşıdır.
  • VHD dağların, vadilerin, su havzalarının, ormanların tam ortasında siyanürle altın ayrıştıran yerli-yabancı şirketlerin karları uğruna ülke topraklarının, yeraltı sularının kirletilmesine karşıdır.
  • VHD ekosistemlerin vazgeçilmezi hayvanların yaşam haklarını, hayvan refahını ve hayvanların, kimyasal zehirlere bulaşmamış hayvan yemlerine, bitkilere ve temiz suya ulaşabilme haklarını ve gıda etiğini savunur.