VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Basın Açıklaması

Yaban hayat, evcilleştirilmemiş hayvan türleri dâhil, canlı cansız tüm bitki ve organizmaları bünyesinde barındıran, insan eli değmemiş, insan müdahalesi olmadan kendi dinamikleriyle, kendi içinde kendini sürekli yenileyebilen ve bünyesinde biyoçeşitliliği barındıran bir yaşam ortamıdır…

Yerküremizin zoonotik hastalıklarla karşı karşıya kalmasının nasıl bir küresel sağlık ve uluslararası güvenlik sorunu ortaya çıkarttığını gördük ve görmeye devam etmekteyiz.
Zoonotik hastalıkların ortaya çıkışı, insan-yaban hayatı etkileşimindeki artışla ilişkilidir ve müdahale edilerek bozulmuş yaban hayatın yaşam ortamlarıyla bağlantılıdır. Son 10 yıldır dünyanın karşı karşıya kaldığı ; SARS-CoV-2, Ebola virüs, Nipah virüs, SARS-CoV, MERS-CoV, kuş ve domuz gripleri gibi salgınlar, patojenlerin hayvanlardan insanlara bulaşmasından kaynaklanmıştır.

Ülkemiz açısından özellikle, Hayvan/İnsan/Ekosistem ilişkileri bütününde, salgınların izlemesi ve patojenlerin erken tespiti, son derece önemlidir. Bu amaçla, bir sonraki olası salgını önlemek için, başta veteriner hekim ve hekimlerimiz olmak üzere birçok disiplinin bir arada bulunabileceği Tek Sağlık yaklaşımı çatısı altında, yaban hayatının korunması için ortak kararlar alınar

Veteriner Hekimler Derneği olarak ülkemizdeki ve dünyadaki yaban hayatının, insan sağlığını nasıl etkilediğini bilen ve zoonotikhastalıklar ile en ön safta mücadele eden meslek mensupları olarak böyle önemli bir günde yaban hayatının, doğanın korunması için ülkemizde gereken önemin verilmediğini üzülerek dile getirmek isteriz. Veteriner Hekimler olarak, yaban hayatını etkilemekte olan yaban hayatının yaşam ortamına/habitatına müdahale, tahribat, şehirleşmeye açma, sanayi tesisi inşaatı, çöp alanlarına dönüştürme, maden sahalarına dönüştürerek yıkıma uğratma gibi faaliyetlerin bir an önce durdurulmasını ve yaban hayatı ortamlarını, onarıcı ve koruyucu uygulamalara bir an önce başlanılmasını talep ediyoruz.