VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

ŞAP Hastalığı Basın Bildirisi

Bu salgının kontrol altına alınması için;

  1. Tarım Bakanlığının uygulamaya koyduğu hayvan hareketlerinin kısıtlanması kararlarına sıkı sıkıya uyulmalıdır.
  2. Her hayvancılık işletmesinin girişlerinde biyogüvenlik tedbirleri artırılmalıdır. Girişlerde mutlaka dezenfektan olmalıdır.
  3. Öncelikle hastalık görülen bölgelerdeki hastalığa yakalanmamış sığırlar yeni şap aşısı ile aşılanmalıdır. Daha sonra koyun ve keçiler yeni şap aşısı ile aşılanmalıdır.
  4. Gerek aşı uygulayanlar ve gerekse diğer sağlık uygulamalarına gelen görevliler yeni girdikleri ahırda, işletmede biyogüvenlik tedbirlerine uymalı, her işletmede ayrı tek kullanımlık eldiven ve önlük giymeli, çizmelerini mutlaka dezenfektandan geçirilmelidir.
  5. İşletmelere ziyaretçi ve kendi hayvanı olan kişilerin çalıştıkları diğer çiftliklere girişi kısıtlanmalıdır.
  6. Ülkemizde birçok bölgede yaygın olan şap salgını dolayısıyla hastalık kontrol altına alınana kadar başta sığır olmak üzere koyun-keçi ithalatı yapılmamalı, anlaşması yapılanlar ertelenmelidir.
  7. Mevcut şap salgınından sonra da bu tür salgın salgınların kontrolü için bazı bölgelerdeki illerde hayvan pazarlarının kapatılarak pilot uygulamaya geçirilmesi denenmelidir.

Günümüzde iletişim imkânları ile alıcılar satın alacağı hayvanları doğrudan çiftliklerden, yetiştirildikleri yerlerden temin edebilmektedirler.

  • 332238617_584661130242120_3527557184048123690_n.jpg
  • 334573319_2143706352684282_3619519478246434006_n.jpg
  • 334833444_1684694321952983_4198912644004292269_n.jpg