VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Harp Okulu ile aynı çatı altında öğretime devam eden askeri veteriner okulunda 1849 yılından itibaren fizyoloji dersi verilmiş, sivil veteriner okulunda ise 1896’dan itibaren Ali Rıza UĞUR ve sonra 1911 – 1921 tarihleri arasında Sabri OKUTMAN fizyoloji derslerini vermişlerdir. 1921 yılında askeri ve sivil okullar birleştirildiğine Sabri OKUTMAN 1932’ye kadar dersleri vermeye devam etmiştir.