VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

TEMA Vakfı Olarak Açılan Davada, İnceleme Yapıldı

Veteriner Hekimler Derneğimizin, paydaşı olduğu Nükleer Karşıtı Platformun konularından olan; Sinop çevre düzeni planında orman olarak belirlenen alanın, 16 Aralık 2020 tarihinde değişiklik yapılarak Nükleer Güç Santrali’ne dönüştürülmesinin iptali için, TEMA Vakfı olarak açılan davada, keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.

TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu Veteriner Hekim Özgür Cebeci, Derneğimizi temsilen orada bulundu. Kendisine teşekkür ederiz.