VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ

A- 36  litre süt  ortalaması olup 160 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2023 yılı  Haziran  ayında;

1-Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Mayıs  ayına göre % 6,9 artarak 2023 Haziran  ayında   10,05  TL olmuştur.

2-  2023 yılı ilk 6  ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 18,9  artış olmuştur.

3- 2023 yılı ilk 6 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 6  artış olmuştur.

4-Yıllık olarak   ( 2022 Haziran  ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 42 fiyat artışı olmuştur.

5- Yıllık olarak  ( 2022 Haziran  ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  73  fiyat artışı olmuştur.

 

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ

B - 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Haziran  ayında;

1-  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyet 2023 Mayıs  ayına göre  % 7,2. artarak 2023 Haziran  ayında 8,95 TL  olmuştur.

2- 2023 yılı ilk 6  ayında  ( 2022 aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 20 artış olmuştur.

3-  2023 yılı ilk 6 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatı  % 10 artış olmuştur.

 4 - Yıllık olarak ( 2022 Haziran  ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  46  fiyat artışı  olmuştur.

5-Yıllık olarak ( 2022 Haziran  ayına göre)  1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 62  fiyat artışı  olmuştur.

 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2023 YILI MAYIS  AYI  İLE 2023 YILI HAZİRAN AYI SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine  ödenen % 12 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

 AYLAR

1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL

Mayıs 2023

9,4

 

12,6

 

Haziran 2023

10,05

 

12,6

 

 

 

 

DEĞİŞİM  %

6,9

 

0

 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILI MAYIS AYI İLE 2023 YILI HAZİRAN AYI  FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

 

AYLAR1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Mayıs 202310,05

 

502

 

Haziran 202310,45

 

522

 

Değişim % 4

 

4

 

 

2023Mayıs ayına göre 2023Haziran ayında  1 kg süt yeminde ortalama  % 4 fiyat artışı olmuştur,

 

2023 MAYIS VE 2023 YILI HAZİRAN AYI 1 LT SÜT   SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ  FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM            ORANI TL PARİTESİ
Mayıs 20231,25

 

Haziran 20231,2

 

  

 

DEĞİŞİM %
  •  3,8
  

 

 

 

2023 YILI MAYIS AYI İLE 2023 YILI HAZİRAN AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN  KARIN  TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
Mayıs 20233,20

 

Haziran 20232,55

 

  

 

DEĞİŞİM %
  • 20

 

2023  yılının Mayıs ayında 1 LT sütten 3,2 TL kar edilirken2023 Haziran ayında 1 litre sütten 2,55TLkar edilmiştir. Süt karı Mayıs ayına göre % 20 azalmıştır.
AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI MAYIS ve 2023 YILI HAZİRAN AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması)

 

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL (devlet desteği dahil)
Mayıs 20238,35

 

10,9

 

Haziran 20238,95

 

10,9

 

   
ARTIŞ  %7,2

 

0

 

Süt üreticisi aile işletmelerinde üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı Haziran ayında % 7,2 maliyet artışı göstererek 8,95TL  olarak gerçekleşmiştir.

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18  protein süt yeminin 2023 Mayıs  ayında kg fiyatı 7,65 TLiken   %5,9 fiyat artışı göstererek Haziran ayında kg fiyatı 8,1 TL olmuştur.

Küçük aile süt işletmelerinin Haziran ayında litre başı karı 1,95TL’ye düşmüştür.