VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

Nice 100 Yıllara

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı zaferin devamı olan Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 yılında imzalanmıştır.

Lozan Antlaşması ile yeni Türkiye Cumhuriyetinin her ülke tarafında tanınmıştır. Osmanlı devleti resmen bu anlaşma ile sona ermiş ve yeni Türkiye Cumhuriyetinin temelleri Lozan Antlaşması ile atılmıştır.