VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

“Kuduza Son Verme” Küresel Hareketi

DUYURU Veteriner Hekimler Derneği olarak, Kuduzun küresel çapta mücadelesi için, “End Rabies Now “ kampanyasına , Türkiye adına Destekleyici Kuruluş olarak katıldık.

“Kuduza Son Verme” küresel hareketi içerisinde Veteriner Hekimler Derneği de var.Farklı ülkelerden 200’ün üzerindeki kuruluşun katıldığı bu küresel çabaya VHD olarak destek verdik.

Tüm dünyada 2030 yılına kadar kuduz ölümlerinin ortadan kaldırılması hedefi ile küresel boyutta tüm hükümetlere, kuduzun ortadan kaldırılmasının bir öncelik haline getirilmesinin gerektiğini göstermek amacıyla insan-hayvan sağlığı ve refahı kuruluşlarının birliktelikleriyle bir hareket doğdu ve biz de bu harekete katıldık..

Ayrıntılar için:

https://endrabiesnow.org/supporters/organisations