VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

 A-
36  litre süt  ortalaması olup 160 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde 2023 yılı  Ağustos  ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Temmuz  ayına göre % 5,1 artarak 2023 Ağustos  ayında   11,25  TL olmuştur.

2-  2023 yılı ilk 8  ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 33  artış olmuştur.

3- 2023 yılı ilk 8 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 6  artış olmuştur.

4- Yıllık olarak   ( 2022 Ağustos ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 50 fiyat artışı olmuştur. 

5- Yıllık olarak  ( 2022 Ağustos  ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  55  fiyat artışı olmuştur.

 

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ

B -      20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Ağustos  ayında;

1 –  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyet 2023 Temmuz  ayına göre  % 4,9 artarak 2023 ağustos ayında 9,65 TL  olmuştur.

2 -  2023 yılı ilk 8  ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 30 artış olmuştur.

3 -  2023 yılı ilk 8 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatı  % 10 artış olmuştur.

4 - Yıllık olarak ( 2022 Ağustos  ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   %  50  fiyat artışı  olmuştur.

5-Yıllık olarak ( 2022 Ağustos  ayına göre)  1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 56  fiyat artışı  olmuştur.

 

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI TEMMUZ ve 2023 YILI AĞUSTOS AYLARI  ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL(devlet desteği dahil)
   
Temmuz 2023 9,20 10,9
Ağustos 2023 9,65 10,9
   
ARTIŞ  % 5 0


Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı Ağustos ayında % 5 maliyet artışı göstererek 9,65 TL olarak gerçekleşmiştir.

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2023 Temmuz ayında kg fiyatı 8,2 TL iken   % 0,6 fiyat artışı göstererek Ağustos ayında kg fiyatı 8,3 TL olmuştur.

Küçük aile süt işletmelerinin Ağustos ayında litre başı karı 1,25 TL’ye düşmüştür.  
ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2023 YILI TEMMUZ  AYI  İLE 2023 YILI AĞUSTOS AYI   SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI 

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 12 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL
   
Temmuz 2023 10,70 12,6
Ağustos  2023 11,25 12,6
   
DEĞİŞİM  % 5,1 0

 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILI TEMMUZ AYI İLE 2023 YILI AĞUSTOS AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL(ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Temmuz 2023 10,75 537
Ağustos  2023 10,90 545
Değişim %  1,4 1,4


2023 Temmuz ayına göre 2023 Ağustos ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1,4 fiyat artışı olmuştur,

2023  TEMMUZ VE 2023 YILI AĞUSTOS AYI 1 LT SÜT   SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  

AYLAR 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM            ORANI TL PARİTESİ 
  
Temmuz 2023 1,17
Ağustos 2023 1,16
  
DEĞİŞİM % - 1,3

  
2023 YILI TEMMUZ AYI İLE 2023 YILI AĞUSTOS AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
  
Temmuz 2023 1,9
Ağustos 2023 1,35
  
DEĞİŞİM %                                                                                    - 29

 
2023 yılının  Temmuz ayında 1 LT sütten 1,9 TL kar edilirken 2023 Ağustos ayında 1 litre sütten 1,35 TL kar edilmiştir. Süt karı Haziran ayına göre % 29 azalmıştır.