VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

A- 36  litre süt  ortalaması olup 160 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı  işletmesinde     2023 yılı  Eylül  ayında;

1-Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  Ağustos  ayına göre % 1,8 artarak 2023 Eylül  ayında   11,45 TL olmuştur.

2-  2023 yılı ilk 9  ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyetinde  % 35 artışı olmuştur.

3- 2023 yılı ilk 9 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 20  artış olmuştur.

4-Yıllık olarak   ( 2022 Eyül ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim   maliyetinde % 46 fiyat artışı olmuştur. 

5- Yıllık olarak  ( 2022 Eylül  ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  75  fiyat artışı olmuştur.

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ

B -   20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Eylül  ayında;

1–  Bir  litre çiğ sütün üretim  maliyet 2023 Ağustos  ayına göre  % 1,6 artarak 2023 Eylül ayında 9,8 TL  olmuştur.

2-  2023 yılı ilk 9  ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim  maliyeti  % 32 artış olmuştur.

3-  2023 yılı ilk 9 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 25 artış olmuştur.

4-Yıllık olarak ( 2022 Eylül  ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 46  fiyat artışı  olmuştur.

5-Yıllık olarak ( 2022 Eylül  ayına göre)  1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 78 fiyat artışı  olmuştur.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2023 YILI AĞUSTOS  AYI  İLE 2023 YILI EYLÜL AYI   SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI 

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 15 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL
Ağustos  2023 11,25 12,6
Eylül    2023 11,45 14,2
DEĞİŞİM  % 1,8 12,7

Eylül ayında süt alan firma çiğ süte % 12,7  fiyat artışı yaptı

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE HAYVANCILIKDA KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILI AĞUSTOS AYI İLE 2023 YILI EYLÜL AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL(ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Ağustos  2023 10,90 545
Eylül      2023 11 550
Değişim %  1 1

2023 Eylül ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 1 fiyat artışı olmuştur.

2023  AĞUSTOS VE 2023 YILI EYLÜL AYI 1 LT SÜT  SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI 

AYLAR 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM            ORANI TL PARİTESİ 
Ağustos 2023 1,16
Eylü    2023 1,28
DEĞİŞİM % 12

2023 Eylül ayında çiğ süte gelen fiyat artışıyla 1 litre çiğ süt satısıyla % 12 daha fazla yem alınabilmiştir. 

2023 YILI AĞUSTOS AYI İLE 2023 YILI EYLÜL AYI  1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
Ağustos 2023 1,35
Eylül 2023 2,75
DEĞİŞİM % 104

2023 yılının  Ağustos ayında 1 LT sütten 1,35 TL kar edilirken 2023 eylül ayında 1 litre sütten 2,75TL kar edilmiştir.  

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI AĞUSTOS ve 2023 YILI EYLÜL AYLARI   ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL(devlet desteği dahil)
Ağustos 2023 9,65 10,9
Eylül 2023 9,80 12,4
ARTIŞ  % 1,6 13,8

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt , 2023 yılı Eylül ayında % 1,6 maliyet artışı göstererek 9,8 TL olarak gerçekleşmiştir.

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2023 ağustos ayında kg fiyatı 8,3 TL iken   % 1,6. fiyat artışı göstererek Eylül ayında kg fiyatı 8,4 TL olmuştur.

Küçük aile süt işletmelerinin Eylül ayında litre başı karı 2,6TL’ye çıkmıştır.