VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

HAYVANCILIK İŞLETMESİ

A- 35 litre süt ortalaması olup 170 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı işletmesinde 2023 yılı Kasım ayında;

1-Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti Ekim ayına göre % 2,1 artarak 2023 Kasım ayında 11,95 TL olmuştur.

2-  2023 yılı ilk 11 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim maliyetinde  % 41 artış olmuştur.

3- 2023 yılı ilk 11 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 28 artış olmuştur.

4-Yıllık olarak   ( 2022 Kasım ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim maliyetinde % 44 fiyat artışı olmuştur. 

5- Yıllık olarak  ( 2022 Kasım ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  36 fiyat artışı olmuştur.

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ

B - 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2023 Ekim ayında;

1–  Bir litre çiğ sütün üretim maliyet 2023 Ekim ayına göre  % 3,5 artarak 2023 Kasım ayında 10,3 TL olmuştur.

2-  2023 yılı ilk 11 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) bir litre çiğ sütün üretim maliyeti  % 38 artış olmuştur.

3- 2023 yılı ilk 11 ayında  ( 2022 Aralık ayına göre) bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 39 artış olmuştur.

4 -Yıllık olarak ( 2022 Kasım ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 42 fiyat artışı olmuştur.

5- Yıllık olarak ( 2022 Kasım ayına göre)  1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 43,7 fiyat artışı olmuştur.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  2023 YILI EKİM  AYI  İLE 2023 YILI KASIM AYI   SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 15 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL
Ekim 2023 11,65 14.2
Kasım 2023 11,95 15,20
DEĞİŞİM  % 2,1 7

Süt alan firma kasım ayında çiğ süt litre başı 1 TL artış yapmıştır. 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİNİN 2023 YILI EKİM AYI İLE 2023 YILI KASIM AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL (ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Ekim 2023 11,10 555
Kasım 2023 11,3 567
Değişim % 2,25 2,25

2023 Kasım ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 2,25 fiyat artışı olmuştur,

2023 EKİM VE 2023 YILI KASIM AYI 1 LT SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  

AYLAR 1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM            ORANI TL PARİTESİ
Ekim 2023 1,27
Kasım 2023 1,34
DEĞİŞİM % 4,7

2023 YILI EKİM AYI İLE 2023 YILI KASIM AYI 1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR 1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
Ekim 2023 2,65
Kasım 2023 3,3
DEĞİŞİM % 29,4

2023 yılının  Ekim ayında 1 LT sütten 2,65 TL kar edilirken 2023 Kasım ayında 1 litre sütten 3,3 TL kar edilmiştir.  

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI EKİM ve 2023 YILI KASIM AYLARI ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )

AYLAR 1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL (devlet desteği dahil)
Ekim 2023 9,95 12,4
Kasım 2023 10,30 13,80
ARTIŞ  % 3,5 11,3

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt, 2023 yılı Kasım ayında % 3,5 maliyet artışı göstererek 10,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2023 Ekim ayında kg fiyatı 8,5 TL iken   % 3,5fiyat artışı göstererek Kasım ayında kg fiyatı 8,8 TL olmuştur.

Küçük aile süt işletmelerinin Kasım ayında litre başı karı 3,5 TL dir.