VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • At Veteriner Hekimliği Bilimi Dergisi, Açık erişim makaleler – Ingilizce
 • Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
 • Balık otopsi el kitabı, İngilizce
 • Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • JVS – Veteriner Hekimliği Bilimi Dergisi – Ücretsiz erişimli, Ingilizce
 • Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Klinisyen Veteriner Hekimler için, İngilizce
 • Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Türk Veteriner Hekimliği Araştırmaları Dergisi, İngilizce
 • Türk Veteriner Hekimliği ve Hayvan Bilimleri Dergisi-İngilizce
 • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi
 • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji
 • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji
 • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları
 • Uluslararası Veteriner Bilimi ve Hekimliği Dergisi, açık erişim makaleler – İngilizce
 • Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 • Veteriner Hekimin El Kitabı
 • Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
 • Veteriner Hekimliği Bilimi ve Teknoloji Dergisi, açık erişim, İngilizce
 • Veteriner Hekimliği El Kitabı – Ingilizce
 • Veteriner Hekimliği ve Hayvan Bilimi Dergisi, açık erişimli – İngilizce