VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

OCAK 2024 TARİHİNDE SÜT İŞLETMELERİNİN DURUMU

Sahadan aldığımız bilgilere göre;  Ocak ayında işletmelerde  üretilen soğutulmuş çiğ  süt  satış fiyatında ciddi bir fiyat artış olmuştur.  Bir litre çiğ süt fiyatı 19 TL civarında alıcı bulmuştur. 

Ulusal Süt konseyince Belirlenen  13,5  TL nin cok üzerinde fiyat şekillenmiştir.

Aile işletmelerinin  sütlerinden toplanan çiğ sütün litresi ise firmalarca 15 TL civarında alınmaktadır. Kesintiden sonra aile işletme üreticilerinin  eline  14,5 TL gibi bir fiyat geçmektedir. 

Ocak ayında Aile işletmeleri  süt satış fiyatı ile  çiftlik süt satış fiyat arasındaki fark açılmıştır.  

HAYVANCILIK İŞLETMESİ

A- 34 litre süt ortalaması olup 173 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı işletmesinde 2024 yılı Ocak ayında;

1- Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti 2023 Aralık ayına göre % 9,1 artarak 2024 Ocak ayında 13,85 TL olmuştur.

2- 2024 yılı ilk 1 ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim maliyetinde  % 9,1 artış olmuştur.

3- 2024 yılı ilk 1 ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 28,3 artış olmuştur.

4- Yıllık olarak   ( 2023 Ocak ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim maliyetinde % 59 fiyat artışı olmuştur. 

5-Yıllık olarak  ( 2023 Ocak ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     %  61 fiyat artışı olmuştur.            

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ

B -  20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2024 Ocak ayında;

1 –  Bir litre çiğ sütün üretim maliyet 2023 Aralık ayına göre  % 7,1 artarak 2024 Ocak ayında 12,2 TL olmuştur.

2 -  2024 yılı ilk 1. ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti  % 7,1artış olmuştur.

3 -  2024 yılı ilk 1. ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 8 artış olmuştur.

4 - Yıllık olarak ( 2023 Ocak ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 59 fiyat artışı olmuştur. 

5-Yıllık olarak ( 2023 Ocak ayına göre)  1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 46 fiyat artışı olmuştur.  

AİLE İŞLETMELERİNDE 2023 YILI ARALIK ve 2024 YILI OCAK AYLARI ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRILMASI (15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )  

AYLAR1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT TL (Devlet desteği dahil)
   
Aralık 2023 11,5013,80
Ocak 202412,3214,90
  
ARTIŞ  %7,18
  

Süt üreticisi aile işletmelerin de üretilen 1 litre çiğ süt, 2024 yılı Ocak ayında % 7,1 maliyet artışı göstererek 12,32 TL olarak gerçekleşmiştir.

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2023 Aralık ayında kg fiyatı 9,9 TL iken   % 7,1 fiyat artışı göstererek 2024 yılı Ocak ayında kg fiyatı 10,6 TL olmuştur.

Küçük aile süt işletmelerinin 2023 Aralık ayında litre başı karı 2,3 TL iken 2024 Ocak ayında 2,58 TL  olmuştur 

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİ  2023 YILI ARALIK  AYI  İLE 2024 YILI OCAK AYI   SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI 

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 26 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.


 AYLAR
1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL
   
Aralık  202312,7015,20
Ocak 202413,8519,55
   
DEĞİŞİM  %9,128,3
 

ÖZEL BİR  HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE  KULLANILAN SÜT YEMİ’NİN 2023 YILI ARALIK AYI İLE 2023 YILI OCAKAYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI 


 AYLAR
1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL(ORTALAMA)50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)
Aralık2023 11,9595
Ocak 202413,05652
Değişim % 9,69,6

2024 Ocak ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 9,6 fiyat artışı olmuştur,  2023 ARALIK VE 2024 YILI OCAK AYI 1 LT SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI 

AYLAR1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM  ORANI TL PARİTESİ 
  
Aralık 20231,28
Ocak 20241,49
  
DEĞİŞİM %17

2023 YILI ARALIK AYI İLE 2024 YILI OCAK AYI 1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI


AYLAR
1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL
  
Aralık 20232,5
Ocak 20245,65
  
DEĞİŞİM %126

2023 yılının  Aralık ayında 1 LT sütten 2,5 TL kar edilirken 2024 Ocak ayında 1 litre sütten 5,65 TLkar edilmiştir.