VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

A- 36 litre süt ortalaması olup 175 sağmal hayvanı bulunan süt hayvancılığı işletmesinde 2024 yılı Şubat ayında;

1-Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti 2024 Ocak ayına göre % 3,6 artarak 2024 Şubat ayında 14,35 TL olmuştur.

2-  2024 yılı ilk 2 ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim maliyetinde  % 12,9 artış olmuştur.

3- 2024 yılı ilk 2 ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 28,3 artış olmuştur.

4-Yıllık olarak   ( 2023 Şubat ayına göre 12 ay içerisinde)   1 litre çiğ süt üretim maliyetinde % 62 fiyat artışı olmuştur. 

5-Yıllık olarak  ( 2023 Şubat ayına göre 12 aylık) 1 litre çiğ süt satış fiyatında     % 50 fiyat artışı olmuştur.

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ

B - 20 litre süt ortalaması olan 15 başlık süt hayvanı bulunan küçük aile süt işletmesinde ise 2024 Şubat ayında;

1–  Bir litre çiğ sütün üretim maliyet 2024 Ocak ayına göre  % 3,1 artarak 2024 Şubat ayında 12,7 TL olmuştur.

2-  2024 yılı ilk 2 ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün üretim maliyeti  % 12 artış olmuştur.

3 -  2024 yılı ilk 2 ayında  ( 2023 Aralık ayına göre) Bir litre çiğ sütün satış fiyatında  % 8 artış olmuştur.

4 - Yıllık olarak ( 2023 Şubat ayına göre)  1 litre çiğ süt üretim maliyetinde   % 60 fiyat artışı olmuştur. 

5- Yıllık olarak ( 2023 Şubat ayına göre)  1 litre çiğ süt satış fiyatında    % 41 fiyat artışı olmuştur.

ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE 2024 YILI OCAK AYI  İLE 2024 YILI ŞUBAT AYI   SÜT MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARININ TL OLARAK  KARŞILAŞTIRMASI 

Süt satış fiyatına  süt alan firma tarafından hayvancılık işletmesine ödenen % 26 kalite primi ve devlet desteği dahil, KDV  hariçtir.

AYLAR

1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL

 

 

 

Ocak 2024

13,85

19,55

Şubat 2024

14,35

19,55

 

 

 

DEĞİŞİM  %

3,6

0

 ÖZEL BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE KULLANILAN SÜT YEMİN’ İN 2024 YILI OCAK AYI İLE 2023 YILI ŞUBAT AYI FİYAT DEĞİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

AYLAR

1 KG SÜT YEMİ FİYATI TL(ORTALAMA)

50 KG  1 ÇUVAL   SÜT YEMİ FİYATI TL ( ORTALMA)

Ocak 2024

13,05

652

Şubat 2024

13,35

667

Değişim % 

2,3

2,3

2024 şubat ayında 1 kg süt yeminde ortalama % 2,3 fiyat artışı olmuştur,

2024 OCAK VE 2024 YILI ŞUBAT AYI 1 LT SÜT SATIŞ FİYATI   / 1 KG SÜT YEMİ FİYATI ORAN KARŞILAŞTIRMASI  

AYLAR

1 LİTRE SÜT TL / 1 KG YEM            ORANI TL PARİTESİ 

 

 

Ocak 2024

1,49

Şubat 2024

1,46

 

 

DEĞİŞİM %

- 2,25

 

 

2024 YILI OCAK AYI İLE 2024 YILI ŞUBAT AYI 1 LİTRE SÜTTEN ELDE EDİLEN KARIN TL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI

AYLAR

1 LİTRE  ÇİĞ SÜTTEN ELDE EDİLEN GELİR  TL

 

 

Ocak 2024

5,65

Şubat 2024

5,15

 

 

DEĞİŞİM %

- 8,8

2024 yılının  Ocak ayında 1 LT sütten 5,65TL kar edilirken 2024 Şubat ayında 1 litre sütten 5,15 TLkar edilmiştir.  

 AİLE İŞLETMELERİNDE 2024 YILI OCAK ve 2024 YILI ŞUBAT AYLARI ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ VE SATIŞ FİYATLARIKARŞILAŞTIRILMASI
 ( 15 sağmal inek ve 20 litre süt ortalaması )

AYLAR

1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ TL

1 LİTRE ÇİĞ SÜT SATIŞ FİYAT           TL(devlet desteği dahil)

 

 

 

Ocak 2024

12,32

14,90

Şubat 2024

12,70

14,90

 

 

 

ARTIŞ  %

3,1

0

Süt üreticisi aile işletmeleride üretilen 1 litre çiğ süt, 2024 yılı Şubat ayında % 3,1. maliyet artışı göstererek12,70 TL olarak gerçekleşmiştir.

Küçük aile işletmelerinin kullandığı 18 protein süt yeminin 2024 Ocak ayında kg fiyatı 10,6 TL iken   % 1,9 fiyat artışı göstererek 2024 yılı Şubat ayında kg fiyatı 10,8 TL olmuştur.

Küçük aile süt işletmelerinin 2024 Ocak ayında litre başı karı 2,58 TL iken 2024 Şubat ayında 2,20 TL  olmuştur.