VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ

TVHB Merkez Konseyine Teşekkür Ederiz

TVHB Merkez Konseyinin, çalışmaları karşılıksız kalmamıştır. CHP Genel Merkezi’nden belediye başkanlıklarına gönderilen genelge ile, mesleki anlamda halk sağlığı ile hayvan sağlığını ilgilendiren hususların artık önemsendiğini görmek, tüm meslek camiamızda sevinçle karşılanmıştır. TVHB Merkez Konseyine ve emeği geçen tüm meslektaşlarımıza çabaları için teşekkür ederiz.